بازار خودرو بی‌تفاوت به اتفاقات بین‌المللی/ قیمت‌ها کاهشی شد