عملکرد فاجعه‌بار بانک‌ها در زمینه مسکن/ بازپرداخت اقساط وام مسکن ممکن نیست