ببینید | حضور علیرضا بیرانوند به همراه فرزندش روی سکوهای ورزشگاه آزادی