جهش قیمت نقره پس از رشد طلا /بازار نقره چگونه از رکود خارج شد؟