پیام معنادار دیوارنگاره میدان فلسطین به زبان عبری +عکس