تصویر وایرال شده از صف نمازگزاران خانم در تهران +عکس