رهبر انقلاب: اینکه فلسطین در کشورهای اروپایی و واشنگتن مسئله‌ اول بشود چیز کوچکی نیست