آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در سراسر کشور