تصادف زنجیره ای هولناک در اتوبان زنجان به قزوین / 9 زن و مرد و بچه راهی بیمارستان شدند