قمه کشی مرگبار در محله بریانک/ قاتل به قصاص محکوم شد