مرگ تلخ کودک ۹ ساله در تصادف با پراید در بلوار بهمن شهر یزد