قتل خونین پسر جوان جلوی چشم پسر دایی اش / قاتل خودش هم راهی بیمارستان شد + جزییات