عکس یکی از شهدای حمله تروریستی جیش الظلم در سیب سوران/ جوانی شهید دلتان را کباب میکند.