مرگ تلخ پسر 9 ساله در بلوار کشتارگاه یزد / راننده پراید شوکه شد