بازداشت عامل تیراندازی های وحشت آور در کوار / انگیزه اش چه بود؟