صدای روزنامه حامی رئیسی درآمد/ روزی اختلاس یک میلیاردی برق از سر می‌پراند، الان فساد 140 هزار میلیاردی چای دبش به چشم نمی‌آید