دولت غزه: آمریکا به حمایت از جنایات اسرائیل ادامه می‌دهد