تاکید دیده بان حقوق بشر بر لزوم تحریم همه‌جانبه اسرائیل