افزایش شمار مخالفان ارسال سلاح به اسرائیل / ۵۶ نماینده کنگره به بایدن نامه نوشتند