وزیر خارجه ایرلند: جنگ اسرائیل علیه غزه نقض آشکار قوانین بین المللی است