حماس: موضع صهیونیست‌ها در مذاکرات همچنان ناسازگارانه است