مشاور سابق پنتاگون: آمریکا ۱۴ تریلیون دلار برای مداخلات نظامی بیهوده هزینه کرده است