ژوزه مورینیو کاملا تمام شده؛ او توانایی مربیگری ندارد!