بازار به سرازیری افتاد/ سقوط قیمت دینار عراق و درهم امارات