سایه پرسپولیس روی استقلال و صدر افتاد/ دشت سه امتیازی اوسمار از دل سیرجان