از استقلال و پرسپولیس پیشنهاد داشتم | اگر زودتر این تصمیم را می‌گرفتم الان در تیم ملی بودم