مهاجم نیمکت‌نشین من‌یونایتد خودش را به اینتر پیشنهاد داد