بی‌آزارترین طارمی تاریخ! | ثبت بدترین رکورد از زمان شهرت