تحلیل‌گر صهیونیست: نشانی از راهبرد پیروزی نمی‌بینم