امید قهرمانی توپچی‌ها زنده ماند/ حرکت الاکلنگی مدعیان قهرمانی ادامه دارد