اصولی در جمع ملی‌پوشان فوتسال/ محل تمرین تیم ملی عوض می‌شود