ببینید | مراسم تدفین پیکر شهید سردار حاجی رحیمی از شهدای حمله به سفارت ایران در سوریه