ایران هرگز درباره پرونده‌های منطقه‌ای با آمریکا وارد مذاکره نمی‌شود