ببینید | کتک‌کاری شدید مردم در مسابقه فوتسال جام رمضان