اولین تصویر از دست گچ گرفته شده علیرضا بیرانوند | فوق ستاره پرسپولیس فصل را از دست داد؟