عکسی از ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی برای اقامه نماز بر پیکر ۷ شهدای قدس