لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی برای اقامه نماز بر پیکر شهیدان راه قدس | عکس