خلیج فارس زیر رصد کامل و شبانه روزی نیروی دریایی سپاه پاسداران /دشمن هیچگاه خطای محاسباتی نکند