ببینید | تصاویری از اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهدای حمله موشکی به کنسولگری