بوشهری‌ها در راهپیمایی روز قدس حضور گسترده خواهند داشت