قیمت دینار عراق در یک قدمی کانال جدید/ ریال عمان تغییر مسیر داد/ لیر ترکیه و درهم گران شدند