مورایس: این یک فوتبال واقعی بود/ عاشق جو ورزشگاه سرخ‌ها شدم