جنگ اندولس در آذربایجان/ بازی ۶ امتیازی در ورزشگاه پر از جمعیت برنده نداشت