تساوی تراکتور و سپاهان در ورزشکار مملو از تماشاگر/ استقلال و پرسپولیس در یادگار برنده شدند!