سهم جوان‌ها از بازی ایران و ترکمنستان | جنگ جوانی اول