۲ زلزله شدید در مرز استان کرمانشاه و کشور عراق + جزییات