ماه رمضان فرصتی برای آغاز ترویج فرهنگ اطعام و نودوستی است