شهر خبر

مراقب بازی اسرائیل باشید

اسرائیل ماههاست می‌خواهد جبهه جدیدی را در جنگی بگشاید که در آن توفیقی نداشته است و لذا نباید در زمین بازی طراحی شده توسط او و حامیانش بازی کرد اما این سخن به هیچ وجه به معنای سکوت و تماشای اقدامات گستاخانه او نیست.

مراقب بازی اسرائیل باشید