شام را این موقع بخورید قند خون، استرس، وزن را کنترل می کنید و خواب خوبی خواهید داشت