اقدام معنادار رهبر انقلاب در واکنش به حمله اسرائیل